Es destapen greus irregularitats en el desenvolupament de la vacuna de Pfizer

by Redacció

La insòlita celeritat amb què van desenvolupar-se les vacunes contra la Covid-19 era presentada als mitjans com a una fita admirable. Mereixedora, fins i tot, de la gratitud del conjunt de la humanitat. En canvi, no s’explicaren en cap moment els riscos ineludibles que comportava l’excés de precipitació. Una despietada cursa entre els grans laboratoris per a ser els primers a obtenir-la, conscients que situar-se al podi garantia l’accés a les porcions més generoses del pastís. Amb el pas del temps, comencem a conèixer algunes de les qüestionables pràctiques en què incorreren els fabricants, que prioritzaren l’escurçament de terminis per damunt de qualsevol altra consideració.

És el cas del fàrmac desenvolupat per Pfizer-BioNTech. De la mà de la reputada revista especialitzada The British Medical Journal, han trascendit greus irregularitats presents durant el procés. Un exempleat de Ventavia Research Group, empresa subcontractada per Pfizer per a dur a terme assajos clínics relatius a la vacuna, ha posat a disposició de la prestigiosa publicació britànica evidències d’importants negligències a les què assistí mentre era director regional de la companyia. Brook Jackson, quan encara formava part de la plantilla, ja havia advertit prèviament els seus superiors de les nombroses deficiències detectades. Davant la indiferència corporativa rebuda com a resposta, va veure’s moralment obligat a posar-ho en coneixement de la FDA, l’agència nord-americana reguladora dels medicaments. Les represàlies adoptades per l’empresa no es van fer esperar i aquell mateix dia va ser acomiadat.

El denunciant, avalat per la documentació que va poder recopilar, ha relatat les notòries mancances en la recerca, que afecten directament qüestions tan sensibles com la seguretat del pacient o la integritat de les dades. Entre les acusacions més greus hi destaquen la falsificació de dades, l’insuficient seguiment d’efectes adversos i l’absència de cegament dels participants en l’assaig clínic. El cegament és el procediment que assegura que es desconegui l’assignació dels pacients als diferents grups analitzats. Esdevé un element cabdal en aquesta tipologia d’estudis, perquè evita que es produeixin biaixos que condicionin la percepció dels pacients, per una banda, i l’avaluació dels resultats per part dels investigadors, per l’altra. No respectar el cegament permet l’aparició d’insalvables distorcions que invalidarien els fruits aconseguits.

El relat de Jackson apunta a una conducta empresarial gens compromesa amb la confidencialitat de les dades tractades, sense que s’apliquessin les mesures bàsiques adreçades a protegir la informació personal dels individus estudiats. La falta de diligència no només perjudicava els participants de la investigació, sinó que desvirtua per complet les conclusions obtingudes. El descontrol en la gestió de les persones sotmeses a l’assaig, l’escàs seguiment dels efectes adversos, la inobservança dels protocols, les errades en l’etiquetatge de les mostres i l’emmagatzematge de les vacunes a unes temperatures inadequades, són algunes de les greus deficiències tècniques que descarten la fiabilitat dels resultats assolits.

La responsabilitat d’aquestes preocupants informacions no es limita a Ventavia. La companyia estava sotmesa a la pressió de Pfizer, un poderós client que li exigia el compliment d’estrictes terminis, del tot incompatibles amb qualsevol assaig clínic pretesament rigorós. Per la seva banda, la FDA, com a organisme regulador, no va adoptar cap mesura sobre Ventavia Research Group dirigida a comprovar la veracitat de la denúncia rebuda. Una incomprensible abdicació de les seves funcions de supervisió, tenint en compte les greus conseqüències que pot generar un fàrmac desenvolupat al marge de les mínimes garanties. L’alt preu amb què el denunciant Brook Jackson ha pagat el seu compromís amb la salut pública, hauria de servir, com a mínim, per a reforçar l’exigència ciutadana respecte dels processos d’obtenció i autorització de medicaments destinats a l’ús humà. Ara per ara, li correspon a Pfizer-BioNTech demostrar adequadament la seguretat de les seves dosis.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM