La documentació alliberada judicialment revela que Pfizer i l’FDA sabien que la vacuna debilitava el sistema immunitari del pacient

by Redacció

A principis d’any va conèixer-se la decisió del jutge federal Mark Pittman, magistrat del Tribunal de Districte dels EUA a Texas, d’obligar l’Administració d’Aliments i Fàrmacs (FDA) nord-americana a accelerar el procés de publicació de la documentació relativa al procediment d’autorització de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19. L’ordre judicial exigia l’organisme regulador alliberar lots de 55.000 folis amb una periodicitat mensual.

Pel que fa al darrer conjunt d’arxius fets públics arran de la resolució, pot trobar-s’hi informació fins ara desconeguda. S’hi inclouen xifres, detalls i conclusions derivades d’estudis i informes elaborats per la farmacèutica, així com diversa documentació complementària, que es presentà davant l’FDA per a obtenir l’autorització per a comercialitzar la vacuna.

Entre els documents que integren aquest últim bloc apareix la sol·licitud de “revisió prioritària” formulada per Pfizer al regulador, per tal d’agilitzar els terminis del procés d’aprovació. La petició descriu les raons que fonamenten la urgència i s’hi assenyalen les propietats del producte, d’acord amb els resultats assolits als estudis clínics practicats.

Al punt relatiu a la seguretat de la vacuna, destaca una afirmació reveladora. El fabricant reconeix que durant la setmana posterior a la recepció de la primera dosi, s’observa una disminució de limfòcits, que afecta a tots els grups d’edat i que implica a tots els lots de vacunes analitzats. Aquesta davallada en el nivell de limfòcits suposa un debilitament del sistema immunitari del subjecte, fent-lo vulnerable enfront tota mena d’agents patògens.

Una circumstància coneguda per Pfizer i per l’FDA, però ignorada pel gran públic. Alhora es connecta amb aquell criteri seguit per les autoritats sanitàries de no considerar el pacient com a vacunat fins a transcorreguts diversos dies d’ençà de la injecció. Endarrerir l’atribució de la condició de vacunat no tindria tant a veure amb l’assoliment d’una efectivitat òptima del fàrmac, sinó que es pretendria, més aviat, evitar registrar eventuals afeccions sobre immunodeprimits. En qualsevol cas, ajuda a comprendre l’escàs entusiasme de les entitats involucrades envers la transparència.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM