L’Argentina indemnitzarà els ciutadans pels efectes adversos de la vacuna contra la Covid-19

by Redacció

El govern argentí ha aprovat el procediment perquè aquells ciutadans que hagin sofert efectes indesitjats provocats per la campanya de vacunació contra el SARS-CoV-2, puguin sol·licitar una indemnització.

A causa de la quantitat i la gravetat de les conseqüències adverses aparegudes d’ençà d’endegar-se al país sud-americà l’administració massiva del fàrmac, a finals de desembre de 2020, les autoritats s’han vist obligades a prendre’n mesures.

Malgrat que el reconeixement implícit per part de l’executiu argentí del problema de salut generat per les vacunes resulta impensable en altres latituds, el procés de reclamació dificulta a la pràctica l’accés a la compensació econòmica.

Els requisits exigits a la Resolució conjunta 7/2022, del Ministeri de Salut i la Superintendència de Riscos del Treball, no en faciliten la tramitació i allunyen les possibilitats de l’afectat d’obtenir cap indemnització.

Tant la complexitat per a establir un nexe de causalitat entre la vacuna i l’esdeveniment advers, com la previsió d’exclusió en cas de concórrer-ne factors alternatius, redueixen notablement el nombre de potencials beneficiaris. Amb tot, aquesta rigidesa contrasta amb la insòlita flexibilitat emprada al seu moment a l’hora de diagnosticar la Covid-19.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM