Pluja de milions dels Rockefeller per a doblegar la resistència a les vacunes en els països més desfavorits

by Redacció

Si bé la proporció de ciutadans que als països occidentals s’han negat a rebre la vacuna contra la Covid-19 és minoritària, resulta al mateix temps suficient per a explotar les vulnerabilitats del projecte mundialista. Aquesta massa crítica, malgrat comptar amb inferioritat numèrica i de recursos, ha suposat un notable desafiament per a l’oficialisme i, alhora, s’ha constituït en un -involuntari- grup de control, en termes clínics, capaç de desactivar el relat pandèmic.

Fora del denominat Primer Món, i al marge d’algunes excepcions, l’èxit de les campanyes de vacunació ha estat molt menor. No és casualitat que els responsables d’haver frustrat el darrer intent de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’acaparar més poder sobre les nacions, fossin la majoria dels Estats de l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina.

Precisament, per a fer front a aquesta desconfiança el Social Science Research Council (SSRC), vinculat a la Fundació Rockefeller, reforçarà l’activitat que duu a terme a través del Mercury Project. Aquesta iniciativa no té cap més finalitat que la d’ampliar l’abast de les consignes dels organismes supranacionals i garantir-ne el predomini a tots els racons del planeta. 

Com no podia ser d’altra manera, els impulsors s’adjudiquen la missió de protegir aquestes poblacions d’allò que titllen de “desinformació”. En concret, encarregaran a especialistes en comportament humà que identifiquin els factors causants dels baixos índex d’acceptació que la vacuna de la Covid-19 ha registrat en diverses regions del món. L’objectiu és comprendre amb profunditat la naturalesa d’aquesta  forta oposició social i així desenvolupar estratègies adequades per a vèncer-la.

La poderosa nissaga dels Rockefeller ja n’ha anunciat una nova injecció econòmica, equivalent a 7,2 milions de dòlars, per tal de reforçar l’enèsim intent de les elits de difondre propaganda sota un embolcall filantròpic. Un símptoma que revela les dificultats creixents a l’hora d’imposar la seva voluntat sobre unes comunitats cada cop més familiaritzades amb aquestes pràctiques, tant paternalistes com espúries.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM