El govern espanyol desobeeix els tribunals i es nega a lliurar els contractes subscrits amb la Big Pharma

by Redacció

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) s’ha negat a lliurar els acords signats amb els laboratoris farmacèutics per a l’adquisició de les vacunes contra la Covid-19, tal com li fou requerit pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TJSIB).

El passat 28 de juliol, el Tribunal dictà ofici pel qual instava el Ministeri de Sanitat a aportar, dins el termini de 10 dies, els contractes subscrits amb Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, tant per part de Madrid, com de Brussel·les.

D’aquesta manera, la Sala contenciosa administrativa considerava pertinent la petició d’exhibició probatòria formulada per l’Asociación Liberum, entitat que va promoure la demanda de protecció de drets fonamentals, juntament amb 549 ciutadans.

L’AEMPS ha refusat el requeriment de la Justícia, emparant-se en les suposades clàusules de confidencialitat incloses en els contractes. Així doncs, l’administració de l’Estat addueix arguments de caràcter comercial, fent esment de l’elevada competitivitat del mercat farmacèutic global.

En conseqüència, el govern espanyol prioritza els interessos de la Big Pharma per damunt del deure de transparència institucional i del dret d’accés a la informació pública. Tanmateix, els avantposa per davant del conjunt de drets fonamentals, que d’acord amb la demanda, haurien estat vulnerats durant la pandèmia.

Sigui com sigui, les normes processals vigents exigeixen que les administracions públiques aportin al procés judicial els documents sol·licitats pels tribunals, exceptuant-ne els que haguessin estat declarats classificats o de caràcter reservat. Una consideració que no tenen els acords d’índole comercial reclamats en el present procediment.

Segons l’Asociación Liberum, la interlocutòria de 28 de juliol va esdevenir ferma, ja que no fou objecte de recurs dins el termini legalment establert. A través d’una nota de premsa, l’entitat anunciava aquest dilluns que ha sol·licitat l’expedició d’un nou requeriment en els mateixos termes, demanant al TSJIB que, en cas que l’AEMPS persisteixi en la negativa, se’n garanteixi forçosament l’execució.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM