El curs escolar arrenca amb llibres de text que equiparen la discrepància envers la gestió sanitària amb el jihadisme

by Redacció

Amb l’inici del període lectiu, diversos usuaris de xarxes socials s’han fet ressò de la singularitat que presenten alguns dels continguts incorporats a les últimes edicions dels llibres de text.

En aquest sentit, els nous manuals per a l’alumnat de secundària i batxillerat inclouen allò que s’ha denominat sota la imprecisa etiqueta de “negacionisme”. Rere aquest vague qualificatiu popularitzat per autoritats i mitjans de comunicació convencionals, s’hi han encasellat les distintes expressions de disconformitat respecte de la gestió política de la pandèmia de la Covid-19.

És el cas del llibre d’Història de 1r de Batxillerat de l’editorial Vicens Vives, en què s’equipara l’escepticisme entorn de la seguretat de les vacunes amb la negació de l’holocaust nazi. Tanmateix, se’l barreja amb la pràctica de mètodes violents.

Twitter

Per si no n’hi hagués prou, acusen la crítica als mandats i a les restriccions sanitàries d’integrar un moviment contrari als drets humans. Paradoxalment, ha estat des d’aquests postulats des d’on s’ha reivindicat de manera més enèrgica la pervivència dels drets civils i les llibertats públiques.

Foren aquests difamants “negacionistes” els qui van titllar d’abús mesures com les del confinament o l’exigència del passaport Covid-19, que finalment serien declarades d’inconstitucionals, precisament per vulnerar drets fonamentals. Alhora, oposar-se als intents per imposar l’obligatorietat de la vacuna suposa defensar el dret universal sobre l’autonomia del pacient.

Més enllà de Vicens Vives, han aparegut extractes d’altres volums escolars que segueixen la mateixa tendència. Torna a associar-se aquesta mena de posicionaments amb el supremacisme nazi o el fonamentalisme islàmic. Queda recollit, novament, entre moviments que recorren a activitats terroristes.

De la mateixa manera, el sentit amb què s’aborda aquest assumpte implica rebutjar els pilars del mètode científic. Es desincentiva entre els alumnes el necessari esperit crític que permet l’avenç de la civilització. La ciència queda reduïda al dogmatisme, considerant d’extremista qualsevol procés de revisió o refutació.

La falsabilitat de les hipòtesis prèviament formulades és la capacitat de ser sotmesa a evidències que les contradiguin, com per exemple qüestionar des de l’observació i l’empirisme l’eficàcia o a la seguretat de les vacunes contra la Covid-19. Un element essencial en el mètode científic, que dins les aules s’està presentant com a perniciós.

En definitiva, s’instrueix els infants i adolescents en l’acceptació acrítica de l’statu quo, sigui política o científica. La perpètua voluntat del poder de predisposar la ciutadania en la docilitat i el conformisme. Ben segur que a cap llibre de text s’explica que el tancament de les escoles durant la pandèmia va incrementar les afeccions mentals en els menors i va perjudicar fatalment el rendiment acadèmic dels escolars.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM