N’hi ha prou amb “declarar-se trans” per a tenir preferència als programes d’ocupació pública

by Redacció

El passat 10 de gener, el Consell Comarcal del Maresme anunciava la convocatòria per a la contractació de sis persones perquè, durant un any, desenvolupin tasques administratives relacionades amb diversos serveis prestats per l’organisme. La peculiaritat d’aquesta oferta és que va adreçada únicament a “persones transgènere”.

La resolució oficial de la convocatòria defineix com a “persones trans” aquelles que “no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes”.

En tractar-se d’una condició eminentment subjectiva, la mateixa resolució estableix que la seva acreditació es farà mitjançant “la presentació d’una Declaració Responsable de la persona participant”. És a dir, la mera declaració de l’aspirant serà suficient per a doblegar el principi d’igualtat, així com el de mèrit i capacitat, que haurien de guiar qualsevol procés d’ocupació pública.

El controvertit programa és impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el propi Consell Comarcal del Maresme. Malgrat la pluralitat d’administracions implicades, no sembla que cap d’elles hagi advertit de la greu afectació de la iniciativa sobre la seguretat jurídica.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM