Processen els autors d’una recerca acadèmica que atribuïa a immigrants la majoria de les violacions a Suècia

by Redacció

La fiscalia sueca té al punt de mira els responsables que hi ha al darrere d’una publicació acadèmica. Dirigit per la professora de medicina general de la Universitat de Lund, Kristina Sundquist, l’estudi aborda el fenomen de les agressions sexuals ocorregudes a Suècia des d’una perspectiva focalitzada en els individus que les perpetren. La finalitat perseguida era la detecció de factors comuns entre els agressors condemnats per aquesta tipologia criminal.

Entre els paràmetres personals analitzats hi havia l’estatus social, la situació laboral, la reincidència delictiva i els antecedents clínics. Tanmateix, el tractament de la variable que inquieta les autoritats sueques ha estat el referit a l’origen dels subjectes estudiats. Els resultats obtinguts respecte d’aquest element ha provocat que la publicació sigui objecte d’examen per part de la Junta d’Apelació per a la revisió ètica. L’ÖNEP, acrònim de l’organisme d’acord amb la nomenclatura sueca, depèn del Ministeri d’Educació del país i s’encarrega de vetllar pel respecte a la dignitat humana en l’elaboració d’investigacions socials.

Segons les dades recollides a la publicació, dels 3.039 agressors sexuals inclosos, el 47,8% són nascuts fora de Suècia. Si s’hi afegeixen els nascuts al país amb concurrència d’algun progenitor d’origen estranger, el percentatge s’eleva fins al 59,2% dels infractors. Les xifres fan referència al període comprès entre els anys 2000 i 2015. Per tant, cal tenir en compte, que no s’inclou l’eventual impacte sobre el fenomen que podria haver generat l’arribada massiva de migrants procedents de l’Orient Mitjà i l’Àfrica, esdevinguda just després d’aquest interval.

El procediment endegat va dirigit contra els investigadors. Dins l’equip coordinat Sundquist, hi ha Ardavan Khoshnood, professor associat de medicina d’emergència a la Universitat de Lund i amb titulacions avançades en criminologia per la Universitat de Malmö i en anàlisi d’intel·ligència per la de Lund. Com a curiositat, el mateix Khoshnood té ascendència forana. Completen l’equip Henrik Ohlsson i Jan Sundquist, ambdós adscrits al Departament de Ciències Clíniques del Centre d’Investigació en Atenció Primària de Salut de la Universitat de Lund.

Malgrat que el grup d’investigació al·lega que comptava amb el degut permís ètic, se’ls acusa de no haver sol·licitat l’habilitació de revisió ètica per a cadascuna de les categories de dades emprades. Una acusació que ha sorprès els acadèmics, ja que després de 20 anys treballant sobre registres i bases de dades, complint diligentment amb les previsions normatives respecte a la revisió ètica, ara se’ls exigeixi per primera vegada sol·licituds extraordinàries i específiques. S’intueix un mòbil ideològic rere la persecució governamental contra l’obra. Una publicació estrictament acadèmica que buscava detectar la presència de denominadors comuns entre els autors d’agressions sexuals en benefici de polítiques preventives.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM