El govern irlandès gratificarà els mitjans que promoguin la histèria climàtica

by Redacció

Els darrers temps proliferen arreu d’Occident nombroses regulacions, sospitosament sincronitzades, que conjuguen a la perfecció amb els plantejaments sorgits d’organitzacions com el Fòrum Econòmic Mundial (WEF). Unes institucions, com aquesta de Davos, que estan mancades de qualsevol mena de legitimitat democràtica.

De la mà de l’experiència pandèmica, l’elit mundialista ha comprovat la utilitat de fomentar la por entre la població a l’hora d’accelerar la consecució dels objectius inclosos a la seva agenda. A través d’impostades apel·lacions al bé comú i de l’exageració d’amenaces, la ciutadania s’ha demostrat disposada a rebre de bon grat l’arrabassament de les seves llibertats.

D’aquesta manera s’han estès -i acceptat-, a una velocitat sense precedents, draconianes mesures de control social, l’aplicació sistemàtica de la censura informativa i una creixent concentració de poder en entitats cada cop més allunyades de la necessària rendició de comptes enfront de les persones.

És en aquest context que l’actual executiu irlandès està impulsant l’aprovació al parlament d’una nova legislació sobre mitjans de comunicació. El projecte preveu la creació d’una comissió de mitjans, la Coimisiún na Meán, que tindrà entre els seus principals propòsits la promoció de les tesis més alarmistes en relació amb el medi ambient.

Segons el projecte de llei, s’encomana a aquesta agència governamental la missió de “promoure i estimular el desenvolupament de programes relacionats amb el canvi climàtic”. Per tal d’assolir-ho, el text estableix que el comitè “tindrà totes les facultats que siguin necessàries o convenients per a l’exercici de les seves funcions”.

Per tant, en cas que la norma obtingui llum verda del legislador, les autoritats irlandeses premiaran aquelles capçaleres o canals que convergeixin amb la narrativa oficial. És a dir, s’incentivarà la propagació de l’alarmisme climàtic que, de retruc, minvarà la necessària independència dels professionals de la informació i en perjudicarà el compromís envers la veracitat, a què es deu el presumpte “quart poder”.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM