El TSJC estudia l’adequació del ‘passaport covid’ amb un únic ingrés UCI en les últimes 24 hores

by Redacció

Ahir la Generalitat va anunciar l’ampliació de supòsits en els quals serà exigible la presentació del passaport sanitari. El govern pretén fer extensiva la mesura a establiments de restauració i gimnasos. Fins ara s’aplicava exclusivament com a requisit d’accés a locals d’oci nocturn o on s’hi practiquin activitats anàlogues.

La decisió del govern català no desplegarà els seus efectes fins que no compti amb l’aval de la justícia. En limitar drets fonamentals, cal la validació prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A hores d’ara els magistrats analitzen la memòria elaborada per l’administració autonòmica en què exposa els motius favorables a la generalització del “passaport covid”.

La dràstica restricció de drets fonamentals que comporta el plantejament de la Generalitat exigeix una fonamentació exhaustiva que acrediti inequívocament la seva conveniència. És en aquest punt on el TSJ haurà d’aplicar el triple judici de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat per a determinar si l’elevat perjudici inherent en la proposta està suficientment justificat.

Difícilment el tribunal romandrà aliè a la recent resolució del seu homòleg basc que no va emparar un projecte equivalent formulat per la Lehendakaritza. Els problemes d’adequació del passaport sanitari també són presents en el cas català: baixa pressió hospitalària; aplicació unànime arreu del territori sense tenir en compte la incidència de cada zona; l’exoneració de disposar del certificat per a infants i treballadors dels establiments que desvirtua la finalitat sanitària; i l’afectació desproporcionada sobre la privacitat, la igualtat i el lliure desenvolupament de la personalitat.

Més enllà de la memòria redactada per la Generalitat, fora bo que els magistrats consideressin les dades objectives més recents. En tindria prou coneixent que en les últimes 24 hores només hi ha hagut un únic ingrés a l’UCI atribuït a complicacions derivades de la Covid-19. Un.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM